ตารางเรียน/ตารางสอน

ตารางเรียน/ตารางสอน

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ตารางเรียน2/62

>> ตารางเรียนนักเรียน ม1_2-62

>> ตารางเรียนนักเรียน ม2_2-62

>> ตารางเรียนนักเรียน ม3_2-62

>> ตารางเรียนนักเรียน มปลาย_2-62


ตารางสอน2/62

>> ตารางผอ_2-62

>> ตารางรองฯนิมณ_2-62

>> ตารางรองฯสุกัญญา_2-62

>> ตารางรองฯเอกพร_2-62

>> ตารางรองฯวุฒิพงศ์_2-62

>> ตารางสอนครู ม1_2-62

>> ตารางสอนครู ม2_2-62

>> ตารางสอนครู ม3_2-62

>> ตารางสอนครู มปลาย_2-62

>> ตารางสอนครูฝึกสอน_2-62

>> ตารางห้องพิเศษ_2-62


ตารางเรียน1/62

>> ตารางเรียนนักเรียน ม1_1-62

>> ตารางเรียนนักเรียน ม2_1-62

>> ตารางเรียนนักเรียน ม3_1-62

>> ตารางเรียนนักเรียน มปลาย_1-62


ตารางสอน1/62

>> ตารางผอ_1-62

>> ตารางรองฯนิมณ_1-62

>> ตารางรองฯสุกัญญา_1-62

>> ตารางรองฯเอกพร_1-62

>> ตารางรองฯวุฒิพงศ์_1-62

>> ตารางสอนครู ม1_1-62

>> ตารางสอนครู ม2_1-62

>> ตารางสอนครู ม3_1-62

>> ตารางสอนครู มปลาย_1-62

>> ตารางสอนครูฝึกสอน_1-62

>> ตารางห้องพิเศษ_1-62

ตารางเรียน2/61

 


ตารางสอน2/61

 


ตารางเรียน1/61

 


ตารางสอน1/61

 

ตารางเรียน2/60

 


ตารางสอน2/60

 


ตารางเรียน1/60

 


ตารางสอน1/60

 

ตารางเรียน2/58

 


ตารางสอน2/58

 


ตารางเรียน1/58

 


ตารางสอน1/58