ข่าวสาร

1 2 3 4 5 67

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

26/01/2565 ประกาศ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน
26/01/2565 ประกาศ จ้างปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ภายใน
26/01/2565 ประกาศ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
26/01/2565 ประกาศ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
30/12/2564 ประกาศ จ้างเหมาบริการซักรีดผ้าม่าน จำนวน 50 ชุด
30/12/2564 ประกาศ จ้างทำป้ายไวนิล
30/12/2564 ประกาศ จ้างเหมาบริการย้ายทีวีและพัดลมพร้อมติดตั้ง
27/12/2564 ประกาศ จ่ายบริการย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง
27/12/2564 ประกาศ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
27/12/2564 ประกาศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
27/12/2564 ประกาศ ซื้อวัสดุสำนักงน
27/12/2564 ประกาศ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
27/12/2564 ประกาศ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
27/12/2564 ประกาศ ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 30000 BTU
27/12/2564 ประกาศ ซื้อวัสดุก่อสร้าง

เผยแพร่ผลงาน

21/02/2563 21 ก.พ. 63 รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 การสร้างภาพ 3D
21/02/2563 21 ก.พ. 63 รายวิชา ว32104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 กิจกรรม เรื่อง หลอดสร้างเสียง เสริมความรู้ เรื่อง ความถี่และปัจจัยที่มีผลต่อความถี่ของเสียง
13/02/2563 12 ก.พ. 63 กิจกรรมชุมนุม เรื่องจุดศูนย์ถ่วง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
11/02/2563 3-7ก.พ.63 นักเรียน ม.6 จัดนิทรรศการ “สดุดีจักรีวงศ์” ในวิชาหน้าที่พลเมือง ปีการศึกษา2562 (2-62)
05/02/2563 5 ก.พ. 63 รายวิชา ว32104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 กิจกรรมเสริมความรู้ เรื่อง แรงกิริยา-แรงปฏิกิริยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
31/01/2563 31 ม.ค. 63 รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 กิจกรรม DNA origami บูรณาการร่วมกับการใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อเสริมความรู้ เรื่อง โครงสร้างของดีเอ็นเอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
28/01/2563 28 ม.ค. 63 รายวิชา ว32104 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4 กิจกรรม Unplugged Coding เสริมทักษะกระบวนการคิด
24/01/2563 24 ม.ค. 63 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
22/01/2563 22 ม.ค. 63 รายวิชา ว31102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 การฝึกทักษะการนำเสนอข้อมูล เรื่อง Natural Resources และ แนวทาง 3R ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4