ข่าวสาร

1 2 3 4 5 6 156

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

Petcharikphotographer

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ จ้างทำสำเนาข้อสอบ ในโครงการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศ จ้างเหมาทำต้นฉบับข้อสอบ ในโครงการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศ จ้างเหมาบริการพิมพ์หัวกระดาษคำตอบ ในโครงการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศ ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ในโครงการการแสดงผลงานวิชาการสานฝันวันสำเร็จทางการศึกษา
ประกาศ ซื้อปั้มน้ำและวัสดุติดตั้ง ในโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร
ประกาศ ซื้อหมึกพิมพ์ ในโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศ จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ในโครงการส่งเสริมการจัดทำโครงการนวัตกรรมทางการศึกษา
ประกาศ จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด ในโครงการการแสดงผลวิชาการสานฝันวันสำเร็จทางการศึกษา
ประกาศ ซื้อหนังสือ ในโครงการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดอัตโนมัติ
ประกาศ จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ในโครงการแสดงผลงานวิชาการสานฝันวันสำเร็จทางการศึกษา
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ประกาศ จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ ในโครงการการแสดงผลงานวิชาการสานฝันวันสำเร็จทางการศึกษา
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศ จ้างทำไวนิลพร้อมเอ็กซ์สแตน ในโครงการจัดทำโครงงานและนวัตกรรมทางการศึกษา
ประกาศ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์กีฬา ในโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา
ประกาศ จ้างทำซาวด์พร้อมอุปกรณ์พิธีเปิดงาน ในโครงการการแสดงผลงานวิชาการสานฝันวันสำเร็จทางวิชาการ
ประกาศ จ้างเหมาบริหารเช่าเครื่องเสียงและระบบไฟ ในโครงการการแสดงผลงานวิชาการสานฝันวันสำเร็จทางวิชาการ
ประกาศ ซื้อหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(E-BOOK) ในโครงการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดอัตโนมัติ

เผยแพร่ผลงาน