ข่าวสาร

1 3 4 5 6 7 156

ข่าวสารสำหรับนักเรียนเพชรจริก

Petcharikphotographer

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ซื้อหนังสือ ในโครงการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดอัตโนมัติ
ประกาศ จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง ในโครงการแสดงผลงานวิชาการสานฝันวันสำเร็จทางการศึกษา
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ประกาศ จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ โต๊ะและเก้าอี้ ในโครงการการแสดงผลงานวิชาการสานฝันวันสำเร็จทางการศึกษา
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
ประกาศ จ้างทำไวนิลพร้อมเอ็กซ์สแตน ในโครงการจัดทำโครงงานและนวัตกรรมทางการศึกษา
ประกาศ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์กีฬา ในโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา
ประกาศ จ้างทำซาวด์พร้อมอุปกรณ์พิธีเปิดงาน ในโครงการการแสดงผลงานวิชาการสานฝันวันสำเร็จทางวิชาการ
ประกาศ จ้างเหมาบริหารเช่าเครื่องเสียงและระบบไฟ ในโครงการการแสดงผลงานวิชาการสานฝันวันสำเร็จทางวิชาการ
ประกาศ ซื้อหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(E-BOOK) ในโครงการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดอัตโนมัติ
ประกาศ ซื้อหนังสือ ในโครงการปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดอัตโนมัติ
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ซื้อถังน้ำบนดำชนิดไฟเบอร์กลาส ทรงแคปซูล ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร ในโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ
ประกาศ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการแสดงผลงานวิชาการสานฝันวันสำเร็จทางการศึกษา
ประกาศ จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม กิจกรรมจิตอาสา ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นม.3
ประกาศ จ้างทำไวนิล ในโครงการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ประกาศ ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัล กิจกรรมอัจฉริยภาพทางสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
ประกาศ ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัล ในโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนแบบบูรณาการ กิจกรรมแข่งขันรถบรรทุกไข่
ประกาศ จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องเสียงและระบบแสงพร้อมติดตั้ง ในโครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี